Wednesday, April 20, 2016

"GLJIVIM" dan

Dođu tako nekada oni dani, znate oni, kada nam se ništa ne mili…kada se oseća da su glava i telo i um i duša i srce i svi naši organi puni. Ili su možda prazni? Hmmm...biće da je to već naš lični osećaj punoće ili praznine svakog od nas. Ali to i nije bitno, osećaj je uglavnom isti.

I ima znate ona pametna misao koja kaže da će i lepi momenti i ružni momenti - proći. I hoće. Znamo to već svi. I opet će doći i opet će i proći...

Znate li po čemu se razlikuju ti momenti koji prolaze? Po tome KAKO su prošli. I KAKO smo ih mi doživeli. I KAKO smo se osećali u toj prolaznosti lepog i ružnoga.

Neko će reći da je to tako nebitno. Ja ću reći da je to najbitnije. Ako tu ne budemo prisutni, ako i te momente ne živimo u potpunosti, KADA ćemo i ŠTA zapravo čekamo?

Meni je danas jedan od tih momenata, jedan takav dan, kada sam puna ili prazna, potpuno... Moja jedna draga prijateljica kaže za te takve momente, takve dane, da se “gljivi”. Dopada mi se. Mnogo mi lepše i lakše bude, kada sebi i mojoj okolini kažem da ja danas “gljivim”.

Kako provodim svoj “gljivim” dan? Pre svega sam svesna da je takav i onda ga takvog i prihvatim. Pustim ga da bude takav. Ne opirem se i ne teram sebe da se to promeni. Čak se ne trudim ni da mislim pozitivnije. Puštam osećaje da me vode, pratim ih i ponašam se u skladu sa njima. Uradim bitne i hitne stvari. Zar i u prirodi ne bude takvih dana kada se ništa ne dešava (mislim, naizgled ništa!) kada niti duva niti greje niti pada niti išta....i nemam utisak da se zbog toga priroda nešto posebno nervira. Kada prođe “gljivim” period, odjednom se pojavi sva divota i čudesnost (čak i kada ne izgleda tako!) koju smo u mogućnosti videti i osetiti svojim čulima, a koja je rezultat onoga što se u “gljivim” periodu  stvaralo.

I onda sam i ja mirna, jer znam i verujem, da je ovo period kada se stvara nešto novo i veće od do sada. I dozvoljavam mu da bude miran i smiren period inkubacije. I punjenja. I rasta. I odmora. Zato što znam i verujem da kada ovaj period prođe, dolazi novi drugačiji, radosniji i znam i to, još kvalitetniji period, kakvog sada još ne mogu ni zamisliti. A možda je to razlog zašto volim i “gljivim” period?

Moj “gljivim” dan mi je danas u nekom momentu izrodio želju da napišem ovo. Možda nekome od vas bude korisno, da znate, da kada ste u ovakvom danu ili periodu, sem što znate da će proći, obratite pažnju i šta ćete u međuvremenu činiti i osećati.

A to već znam da svi znate, da osećaji kreiraju nove događaje, ljude i situacije.

Kada svesno prihvatimo sve i volimo sve, shvatimo koliko je sve Čudesno. Pa i “gljivim” period.


Ja to tako, a vi?


No comments:

Post a Comment